Ingyenes szállítás 20.000Ft felett!

Webshop

Chakralife

Felhasználási feltételek
chakralife.hu Partnerprogram Általános Szerződési Feltételek
Megegyezés

Azzal, hogy a chakralife.hu Partnerprogramban („Program”) partnerként regisztrál, elfogadja az alábbi feltételeket („Szolgáltatási feltételek”).

A chakralife.hu fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatási feltételeket időről időre, előzetes értesítés nélkül frissítse és módosítsa. Minden olyan új funkcióra, amely kiegészíti vagy javítja a jelenlegi Programot, beleértve az új eszközök és erőforrások kiadását, a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. A Program további használata az ilyen változtatások után az Ön hozzájárulását jelenti az ilyen változtatásokhoz.

Az alábbi feltételek bármelyikének megsértése az Ön Fiókjának megszüntetését és a jogsértés során szerzett, fennálló társult vállalkozási jutalékok elvesztését vonja maga után. Ön beleegyezik abba, hogy a Partnerprogramot saját felelősségére használja.

Fiók feltételei

-A Programban való részvételhez legalább 18 évesnek kell lennie.
– Európai uniós állampolgárnak kell lennie.
-Biztosan ember vagy. A „botokkal” vagy más automatizált módszerekkel regisztrált fiókok nem engedélyezettek.
-A regisztrációs folyamat befejezéséhez meg kell adnia hivatalos teljes nevét, érvényes e-mail címét és minden egyéb szükséges információt.
-Az Ön bejelentkezési adatait csak egy személy használhatja – több személy által megosztott bejelentkezés nem megengedett.
-Ön felelős fiókja és jelszava biztonságának megőrzéséért. A chakralife.hu nem vállal és nem vállal felelősséget a jelen biztonsági kötelezettség elmulasztásából eredő veszteségekért vagy károkért.
-Ön felelős minden közzétett tartalomért és a fiókjában végzett tevékenységért.
-Egy személy vagy jogi személy legfeljebb egy fiókot tarthat fenn.
-Nem használhatja a Társprogramot semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra. A Szolgáltatás használata során nem sérthet meg semmilyen törvényt a joghatósága alatt (ideértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).
-A chakralife név a mi tulajdonunk. Nem adhatja ki magát a chakralife-nak, hogy így próbáljon meg terméket eladni.
-Fizetett hírdetés az alábbi kulcsszavakra tiltott:”chakralife”,”chakralife.hu”

 

Linkek/grafikák a webhelyén, az e-mailekben vagy egyéb kommunikációkban

Miután feliratkozott a Partnerprogramra, egy egyedi Partnerkódot kap. Ön jogosult linkeket, szalaghirdetéseket vagy egyéb grafikákat elhelyezni, amelyeket a Partnerkóddal együtt biztosítunk webhelyén, e-mailjeiben vagy más kommunikációjában. Irányelveket, linkstílusokat és grafikai alkotásokat adunk a chakralife.hu linkeléséhez. Bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk az alkotások dizájnját, de a képek méreteit megfelelő figyelmeztetés nélkül nem változtatjuk meg.

A pontos nyomon követés, jelentéskészítés és ajánlási díjak felszámítása érdekében speciális linkformátumokat biztosítunk Önnek, amelyeket az Ön webhelye és a chakralife.hu közötti összes hivatkozásban használni fog. Gondoskodnia kell arról, hogy az Ön webhelye és a chakralife.hu közötti linkek mindegyike megfelelően használja az ilyen speciális linkformátumokat. A jelen Szerződés értelmében az Ön webhelyén elhelyezett chakralife.hu-ra mutató hivatkozásokat, amelyek megfelelően használják az ilyen speciális linkformátumokat, „Speciális hivatkozásoknak” nevezzük. Ajánlati díjat csak a chakralife.hu terméken közvetlenül a Különleges linkeken keresztül történő értékesítés esetén kap; nem vállalunk felelősséget Önnel szemben, ha Ön vagy valaki, akire hivatkozik, a Speciális linkek használatával vagy helytelenül gépelte be a társulási kódját, beleértve azt a mértéket is, amilyen mértékben az ilyen mulasztás az egyébként Önnek fizetett összegek csökkentését eredményezheti. e megállapodás értelmében.

A társult linkeknek a reklámozott termék oldalára kell mutatniuk.

Utalási díjak/jutalékok és fizetés

Ahhoz, hogy egy Termékértékesítés jogosult legyen ajánlási díjra, az ügyfélnek át kell kattintania egy speciális hivatkozásra az Ön webhelyéről, e-mailjéből vagy más, a https://chakralife.hu oldalra küldött közléséből, és a munkamenet során teljesítenie kell egy termék megrendelését.

Csak a rendszereink által automatikusan nyomon követett és jelentett linkek után fizetünk jutalékot. Nem fizetünk jutalékot, ha valaki azt mondja, hogy vásárolt, vagy valaki azt mondja, hogy beírt egy ajánlókódot, ha azt a rendszerünk nem követte nyomon. Csak a rendszereink által automatikusan nyomon követett, megfelelően formázott speciális linkeken keresztül generált üzletre tudunk jutalékot fizetni.

Fenntartjuk a jogot, hogy kizárjuk a csalárd, illegális vagy túlzottan agresszív, megkérdőjelezhető értékesítési vagy marketing módszerekkel szerzett jutalékokat.

A kifizetések csak akkor kezdődnek, ha több mint 10.000Ft-ot keresett a társult vállalkozásból. Ha a társult fiókja soha nem lépi át a 10.000Ft-os küszöböt, a jutalékok nem kerülnek realizálásra vagy kifizetésre. Csak olyan fizetési számlákért vagyunk felelősek, amelyek átlépték a 10.000Ft-os küszöböt.

A chakralife.hu Partnerként való azonosítása

Ön nem adhat ki sajtóközleményt a jelen Szerződéssel vagy a Programban való részvételével kapcsolatban; az ilyen lépések a Programból való kilépést eredményezhetik. Ezen túlmenően semmilyen módon nem tüntetheti fel vagy nem szépítheti meg a köztünk és Ön között fennálló kapcsolatot, nem állíthatja, hogy Ön fejleszti termékeinket, nem állíthatja, hogy a chakralife.hu része vagy, illetve nem fejezheti ki vagy utalhat ki semmilyen kapcsolatot vagy hovatartozást köztünk és Ön vagy bármely más személy között, ill. entitás, kivéve, ha ezt a Szerződés kifejezetten engedélyezi (beleértve annak kifejezését vagy utalását, hogy támogatunk, szponzorálunk, támogatunk vagy pénzzel hozzájárulunk bármely jótékonysági vagy egyéb célhoz).

Nem vásárolhat termékeket a kapcsolt linkjein keresztül saját használatra. Az ilyen vásárlások (saját belátásunk szerint) az ajánlási díjak visszatartását és/vagy a jelen Szerződés felmondását eredményezhetik.

Fizetési ütemterv

Mindaddig, amíg jelenlegi társult vállalkozásának bevétele meghaladja a 10.000Ft-ot, minden hónapban kap kifizetést. Ha a legutóbbi kifizetése óta nem keresett 10.000Ft-ot, a küszöb átlépése után a következő hónapban fizetjük ki Önnek.

Ügyfél meghatározása

Azon vásárlóink, akik ezen a programon keresztül vásárolnak termékeket, ügyfeleinknek tekintendők. Ennek megfelelően az ügyfelek megrendelésére, az ügyfélszolgálatra és a termékértékesítésre vonatkozó összes szabályunk, szabályzatunk és működési eljárásunk vonatkozik ezekre az ügyfelekre. Irányelveinket és működési eljárásainkat bármikor megváltoztathatjuk. Például saját árpolitikánknak megfelelően határozzuk meg a Program keretében értékesített termékekért felszámítandó árakat. A termékek ára és elérhetősége időről időre változhat. Mivel az árváltozások hatással lehetnek a webhelyén felsorolt ​​termékekre, ne jelenítse meg a termékárakat a webhelyen. Kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket teszünk a pontos információk bemutatása érdekében, de nem tudjuk garantálni egyetlen termék elérhetőségét vagy árát sem.

Az ön felelőssége

Kizárólag Ön a felelős webhelye fejlesztéséért, üzemeltetéséért és karbantartásáért, valamint a webhelyén megjelenő összes anyagért. Például kizárólag Ön lesz felelős:

– Telephelyének műszaki üzemeltetése és minden kapcsolódó berendezés
– A speciális linkek webhelyén való megjelenítésének biztosítása nem sért semmilyen megállapodást az Ön és bármely harmadik fél között (beleértve, korlátozás nélkül, a webhelyét üzemeltető harmadik fél által Önre támasztott korlátozásokat vagy követelményeket)
– Az Ön webhelyén közzétett anyagok pontossága, igazságtartalma és helyénvalósága (beleértve többek között a Termékkel kapcsolatos anyagokat és minden olyan információt, amelyet Ön a Különleges linkekben tartalmaz vagy azokhoz társít)
– Annak biztosítása, hogy az Ön webhelyén közzétett anyagok ne sértsék vagy sértsék harmadik fél jogait (beleértve például a szerzői jogokat, a védjegyeket, a magánélet védelmét vagy más személyes vagy tulajdonjogot)
– Annak biztosítása, hogy az Ön webhelyén közzétett anyagok ne legyenek rágalmazóak vagy más módon illegálisak
– Annak biztosítása, hogy webhelye – akár adatvédelmi szabályzaton keresztül, akár más módon – pontosan és megfelelően nyilvánosságra hozza, hogyan gyűjti, használja, tárolja és nyilvánosságra hozza a látogatóktól gyűjtött adatokat, beleértve adott esetben azt is, hogy harmadik felek (beleértve a hirdetőket) tartalmat és/ vagy hirdetéseket, és információkat gyűjtenek közvetlenül a látogatóktól, és cookie-kat helyezhetnek el vagy ismerhetnek fel a látogatók böngészőiben.

A törvények betartása

A Programban való részvételének feltételeként Ön elfogadja, hogy amíg Ön a program résztvevője, be kell tartania minden olyan törvényt, rendeletet, szabályt, előírást, utasítást, engedélyt, engedélyt, ítéletet, határozatot vagy egyéb követelményt, amelyet bármely olyan kormányzati hatóság előír. az Ön feletti joghatóság, függetlenül attól, hogy ezek a törvények stb. jelenleg hatályosak-e, vagy később lépnek hatályba, amíg Ön a Program résztvevője. A fenti kötelezettség korlátozása nélkül Ön elfogadja, hogy a Programban való részvételének feltételeként be kell tartania az összes vonatkozó törvényt (szövetségi, állami vagy egyéb), amelyek szabályozzák a marketinges e-maileket, beleértve korlátozás nélkül a 2003. évi CAN-SPAM törvényt és minden egyéb spamellenes törvények.

A Szerződés és a Program időtartama

A jelen Megállapodás időtartama akkor kezdődik, amikor elfogadjuk az Ön Program-jelentkezését, és akkor ér véget, amikor bármelyik fél felmondja. Akár Ön, akár mi bármikor felmondhatjuk a jelen Szerződést, indoklással vagy anélkül, a másik fél felmondásáról szóló írásbeli értesítésével. A jelen Szerződés bármilyen okból történő felmondása esetén Ön haladéktalanul beszünteti a https://chakralife.hu oldalra mutató linkeket, valamint minden védjegyünket, kereskedelmi ruhánkat és logónkat, valamint minden egyéb anyag használatát, és eltávolítja webhelyéről. általunk vagy a nevünkben biztosítottak az Ön számára a jelen Szerződés értelmében vagy a programmal kapcsolatban. A chakralife.hu fenntartja a jogot, hogy a Programot bármikor befejezze. A program megszűnésekor a chakralife.hu kifizeti a 20 dollár felett felhalmozott bevételt.

Felmondás

A chakralife.hu saját belátása szerint jogosult bármikor, bármilyen okból felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön fiókját, és megtagadni a Program, vagy bármely más chakralife.hu szolgáltatás jelenlegi vagy jövőbeni használatát. A Szolgáltatás ilyen jellegű megszüntetése az Ön Fiókjának vagy a Fiókjához való hozzáférésének deaktiválását vagy törlését, valamint a Fiókjában lévő összes lehetséges vagy kifizetendő jutalék elvesztését vagy lemondását eredményezi, ha azokat csalárd, illegális vagy túl agresszív, megkérdőjelezhető értékesítési vagy marketing módszerek. A chakralife.hu fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármely okból, bármikor megtagadja bárkitől.

A felek kapcsolata

Ön és mi független szerződő felek vagyunk, és a jelen Szerződésben semmi sem hoz létre partnerséget, vegyesvállalatot, ügynökséget, franchise-t, értékesítési képviselőt vagy munkaviszonyt a felek között. Önnek nincs felhatalmazása arra, hogy a nevünkben ajánlatot vagy nyilatkozatot tegyen vagy elfogadjon. Nem tesz olyan nyilatkozatot, akár a webhelyén, akár más módon, amely ésszerűen ellentmondana a jelen szakaszban foglaltaknak.

A felelősség korlátozásai

Nem vállalunk felelősséget a jelen Szerződéssel vagy a programmal kapcsolatos közvetett, különleges vagy következményes károkért (vagy bevétel-, haszon- vagy adatkiesésekért), még akkor sem, ha tájékoztattak bennünket az ilyen károk lehetőségéről. Továbbá a jelen Szerződéssel és a programmal kapcsolatos összesített felelősségünk nem haladja meg a jelen Szerződés értelmében Önnek fizetett vagy fizetendő ajánlási díjak teljes összegét.

Felelősségi nyilatkozatok

Nem vállalunk kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy kijelentést a Programra vagy a Programon keresztül értékesített termékekre vonatkozóan (beleértve, korlátozás nélkül az alkalmasságra, az eladhatóságra, a jogsértésekre vonatkozó garanciákat, vagy a teljesítésből, kereskedésből vagy üzletből eredő hallgatólagos garanciákat. kereskedelmi használat). Ezen túlmenően nem vállalunk felelősséget, hogy a chakralife.hu működése zavartalan vagy hibamentes lesz, és nem vállalunk felelősséget az esetleges megszakítások vagy hibák következményeiért.

Független nyomozás

ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA EZT A SZERZŐDÉST, ÉS ELFOGADJA AZ ÖSSZES FELTÉTELT. ÖN MEGÉRTI, HOGY BÁRMIKOR (KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT) KÉRHETÜNK ÜGYFÉL HIVATKOZÁSÁT A JELEN SZERZŐDÉSBEN BIZTOSÍTOTT FELTÉTELEKTŐL, VAGY HASONLÓ WEBHELYEKET üzemeltethetünk. ÖN FÜGGETLENÜL ÉRTÉKELTE A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL KÍVÁNATOSSÁGÁT, ÉS NEM támaszkodik SEMMILYEN NYILATKOZATRA, GARANCIA VAGY NYILATKOZATRA, A JELEN SZERZŐDÉSBEN BIZTOSÍTOTTAK KÍVÜL.

Választottbíráskodás

A jelen Szerződéssel bármilyen módon kapcsolatos vitát (beleértve annak tényleges vagy állítólagos megsértését), a jelen Szerződés szerinti tranzakciókkal vagy tevékenységekkel, vagy az Ön velünk vagy bármely leányvállalatunkkal fennálló kapcsolatát bizalmas választottbíróság elé kell terjeszteni, kivéve, ha Ön bármilyen módon megsértette vagy megsértésével fenyegetőzött szellemi tulajdonjogaink, bármely állami vagy szövetségi bíróságon végzést vagy más megfelelő jogorvoslatot kérhetünk (és Ön hozzájárul az ilyen bíróságok nem kizárólagos joghatóságához és helyszínéhez), vagy bármely más illetékes bíróságon. . A jelen megállapodás szerinti választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség akkoriban érvényes szabályai szerint kell lefolytatni. A választottbíró ítélete kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróságon határozatként bejegyezhető. Az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben a jelen Megállapodás szerinti választottbírósági eljárás nem csatlakozhat a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó bármely másik fél részvételével zajló választottbírósági eljáráshoz, akár csoportos választottbírósági eljárás útján, akár más módon.

Vegyes

A jelen Szerződésre Magyarország törvényei az irányadók, a jogválasztásra vonatkozó szabályokra való hivatkozás nélkül. Ön nem ruházhatja át ezt a Megállapodást sem törvény erejénél fogva, sem más módon, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. E korlátozásra is figyelemmel a jelen Szerződés a felekre, valamint jogutódjaikra és engedményezettjeikre nézve kötelező érvényű, a felek javára, és kikényszeríthető velük szemben. A jelen Szerződés bármely rendelkezésének szigorú végrehajtásának elmulasztása nem jelenti azt, hogy lemondunk az ilyen vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezésének utólagos érvényesítésére vonatkozó jogunkról.

A chakralife.hu elmulasztása a Szolgáltatási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásában vagy érvényesítésében nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Az Általános Szerződési Feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és a chakralife.hu között, és szabályozzák a Szolgáltatás Ön által történő használatát, felülírva az Ön és a chakralife.hu között létrejött minden korábbi megállapodást (ideértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi verzióját).